Освіта дітей з особливими потребами (програми)

В Україні поширена система логопедичної допомоги дітям дошкільного віку.  В ДНЗ №8 «Волошка» організовано роботу груп  компенсуючого типу для дітей з мовленнєвими вадами, функціонує 2 логопедичні групи. Головна мета корекційного впливу – формування у дітей правильного, чіткого, виразного мовлення з...